Eur Heart J

A genome-wide association study identifies two loci associated with heart failure due to dilated cardiomyopathy

Villard, E., Perret, C., Gary, F., Proust, C., Dilanian, G., Hengstenberg, C., Ruppert, V., Arbustini, E., Wichter, T., Germain, M., Dubourg, O., Tavazzi, L., Aumont, M. C., DeGroote, P., Fauchier, L., Trochu, J. N., Gibelin, P., Aupetit, J. F., Stark, K., Erdmann, J., Hetzer, R., Roberts, A. M., Barton, P. J., Regitz-Zagrosek, V., Cardiogenics, Consortium, Aslam, U., Duboscq-Bidot, L., Meyborg, M., Maisch, B., Madeira, H., Waldenstrom, A., Galve, E., Cleland, J. G., Dorent, R., Roizes, G., Zeller, T., Blankenberg, S., Goodall, A. H., Cook, S., Tregouet, D. A., Tiret, L., Isnard, R., Komajda, M., Charron, P., Cambien, F.

Eur Heart J. 2011 May;32(9):1065-76. doi: 10.1093/eurheartj/ehr105. Epub 2011 Apr 1.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21459883

Genome-wide association study identifies a new locus for coronary artery disease on chromosome 10p11.23

Erdmann, J., Willenborg, C., Nahrstaedt, J., Preuss, M., Konig, I. R., Baumert, J., Linsel-Nitschke, P., Gieger, C., Tennstedt, S., Belcredi, P., Aherrahrou, Z., Klopp, N., Loley, C., Stark, K., Hengstenberg, C., Bruse, P., Freyer, J., Wagner, A. K., Medack, A., Lieb, W., Grosshennig, A., Sager, H. B., Reinhardt, A., Schafer, A., Schreiber, S., El Mokhtari, N. E., Raaz-Schrauder, D., Illig, T., Garlichs, C. D., Ekici, A. B., Reis, A., Schrezenmeir, J., Rubin, D., Ziegler, A., Wichmann, H. E., Doering, A., Meisinger, C., Meitinger, T., Peters, A., Schunkert, H.
Eur Heart J. 2011 Jan;32(2):158-68. doi: 10.1093/eurheartj/ehq405. Epub 2010 Nov 18.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21088011

Scroll to Top